શૈક્ષણિક

શૈક્ષણિક સોફ્ટવેર

Type in Gujarati Install this software click

Type in Hindi Install this software click

use alt and shift key both to change the typing language 

ભારતનો નકશો પઝલ સ્વરૂપે 

શ્રી એસ.એમ.ભાગવત દ્વારા રચિત સોફ્ટવેર


ક્વિઝ – ૪   

તારીખ પરથી વાર શોધો  

ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો : ગુણવંત એમ. પ્રજાપતિ  

ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો : શૈલેન્દ્રસિંહ ગોહિલ  

શૈક્ષણિક મોડ્યુલ

NCERT નાં Quality Monitoring Formats (QMTs) ભરવા માટેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ  

ADEPTS ના વિધાનો, પરિમાણ અને તારીજ  

GOOD PRACTICES NEW INITIATIVES FOR EDUCATION IN GUJARAT (શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શિક્ષણક્ષેત્રે શરૂ કરવામાં આવેલ નવીન પહેલની માહિતી) 

પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ધોરણ : ૧ થી ૫, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪  

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : ભાષાઓ, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪  

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : ગણિત-વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪ 

શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ : ૬ થી ૮, વર્ષ : ૨૦૧૩-૧૪ 
ગુજરાતી સાહિત્ય તેમજ અન્ય વિષયના પુસ્તકો (ઈ-બુક) નો ખજાનો મેળવવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરીને મનગમતા ઈ-પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.


૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪


જો તમારા બ્લોગ કે વેબસાઈટ પર ઈ-બુક મૂકેલી હોય અથવા તમે એવા બ્લોગ કે વેબસાઈટ વિશે જાણતા હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તેની લીંક આપો. તેને અહીં સમાવી લેવામાં આવશે.

ઓનલાઈન ગુજરાતી સામયિકોની યાદી 


૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦


ઓનલાઈન ગુજરાતી ગીતો સાંભળવા માટે 


૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

૧૮

૧૯

૨૦

સાભાર from omarmik.blogspot.in (Mr. Bharat Chauhan)

No comments:

Post a Comment