ગણિત- વિજ્ઞાન


ગણિત / વિજ્ઞાન ઉપયોગી વેબસાઈટ

ગણિત

નળાકારનું કદ (સ્લાઈડ શો)

એકમ કસોટી : ગણિત, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પ્રકરણ - ૧ ઘન અને ઘનમૂળ

પ્રકરણ - ૨ સંમેય સંખ્યાઓ

પ્રકરણ - ૩ સંમેય ઘાતાંક

પ્રકરણ - ૪ ગણ - પરિચય

પ્રકરણ - ૫ વિસ્તરણ

પ્રકરણ - ૬ ચતુષ્કોણ

પ્રકરણ - ૭ નળાકારનું ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળ

 1. www.mathguru.com
 2. www.arvindguptatoys.com
 3. science-fair-guide.com
 4. www.khanacademy.com
 5. www.math.com
 6. www.onlinemathlearning.com
 7. video.nationalgeographic.com
 8. www.mathisfun.com
 9. www.syvum.com
 10. www.sciencebob.com
 11. www.funbrain.com
 12. www.doscience.com
 13. www.homeworkplanet.com
 14. www.sciencemaster.com
 15. www.howstuffworks.com
 16. www.scienceproject.com
 17. www.science-animations.com

ગણિત ગમ્મત ફાઈલ  


વિજ્ઞાન

વાઈરસ અને બેક્ટેરિયા (સ્લાઈડ શો)

એકમ કસોટી : વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૧ હવાનું દબાણ 

પાઠ-૨ પુષ્પ અને ફળ 

પાઠ-૩ આધુનિક ખેતી 

પાઠ-૪ સૂક્ષ્મજીવો 

પાઠ-૫ ચેતાતંત્ર અને અંત:સ્ત્રાવી તંત્ર 

પાઠ-૬ ઊર્જાના સ્વરૂપો 

પાઠ-૭ માનવનિર્મિત પદાર્થો 

પાઠ-૮ અનુકૂલન 

પાઠ-૯ પ્રકાશનું વક્રીભવન 
            
 વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૧ .

વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૨     

     
વિજ્ઞાનપ્રયોગ ફાઈલ -૩ 

વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૪     

   
 વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૫ 

With thanks from omarmik.blogspot.in (Mr. Bharat Chauhan) 1. જમીનને જાણીએ  
 2. નારી આંખે દેખાતું આકાશ 
 3. પ્રકાશ અને તેના ગુણધર્મો
 4. બીજ અને તેનું અંકુરણ
 5. સજીવ-નિર્જીવ
 6. અવાજ
 7. પ્રાણીઓમાં વિવિધતા

4 comments:

 1. સરચનાવાદ આધારિત પાઠ નો નમુનો હોય તો મોકલજો

  ReplyDelete
 2. Mei junagarh university se b.ed math me admission lene chahrha hu. But gujarati nahi aati. English me semister exam likh sakta hu kya. To admission lu.

  ReplyDelete
 3. Sir, pathayojan ma slideshow mobile ma open thava ma error ave chhe.. .sir, please kaik solution apo......how to open this

  ReplyDelete
 4. Sir std 8 ma first sem ma chap1 gan ane ganmul no side show send karone plzz

  ReplyDelete