હટકે વેબસાઇટ

કઈક હટકે વેબસાઇટ અને સૉફ્ટવેર 

1. AMMYY ADMIN 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે રીમોટ કોમ્પ્યુટર એટલે કે તમારા મિત્ર કે સગા સંબંધી નું તેમના ઘરે રહેલું કોમ્પ્યુટર કે જે ઈન્ટરનેટ થી જોડાયેલું છે તેના કોમ્પ્યુટર ની સ્ક્રીન જોઈ શકો છો અને તેમાં તમારા કોમ્પ્યુટર પર કામ કરતા હો તેવી જ રીતે કામ પણ કરી શકો છો. આ માટે બંને કોમ્પ્યુટર માં આ નાનો સોફ્ટવેર રન થયેલો હોવો જોઈએ.


2. PANDORA RECOVERY: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે કોઈપણ ડીલીટ થયેલી ફાઈલને પછી મેળવી શકો છો. ઘણી વખત તો ફોરમેટ કરેલી હાર્ડડિસ્કમાંથી પણ ફાઈલોને રીકવર કરેલી છે. આ સોફ્ટવેર પેન ડ્રાઈવ માંથી પણ ફાઈલ ને રીકવર કરી આપે છે.


4. ZOOMIT: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર તમારા ડેસ્કટોપને એક કાલ્પનિક whiteboard માં ફેરવી નાખે છે અને તેના પર તમે કલર પેન ની જેમ કંઈપણ દોરી શકો છો અને નોટ લખી શકો. 


5. ERASER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

જયારે તમે કોઈ ફાઈલ ને ડીલીટ કરો છો ત્યારે તે ફાઈલ બીજી યુટીલીટી થી રીકવર કરી શકાય છે. જયારે તમે એ ફાઈલને હમેશા માટે ડીલીટ કરવા ઇચ્છતા હો કે જેથી તે બીજા કોઈ સોફ્ટવેર થી પણ પછી ના મેળવી શકાય ત્યારે આ યુટીલીટી ઘણીજ કામ માં આવે છે.


6. UNLOCKER: 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

જયારે તમે કોઈ ફાઈલ અથવા ફોલ્ડરને ડીલીટ કરવા જઈ રહ્યા હો પણ એવી એરર આવે કે ““file is in use by another program” અને તમે તે ફાઈલ કે ફોલ્ડર ને ડીલીટ ના કરી શકતા હો ત્યારે અન્લોકર ટ્રાય કરો અને બધા લોક ખોલી શકો છો અને તે ફાઈલ કે ફોલ્ડર ને ડીલીટ કરી શકો છો.

7. TERACOPY: 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આપણે જયારે ફાઈલોને કોપી કે મુવ કરીએ છીએ ત્યારે જો તે વચ્ચે થી અટકી જાય તો આપણે પહેલેથી જ શરૂઆત કરવી પડે છે. જયારે આ સોફ્ટવેર થી એક તો કોપી ની સ્પીડ વધી જાય છે અને તે કોપી કરેલ ફાઈલનો રીપોર્ટ પણ કાઢી આપે છે જેથી કોઈ ફાઈલ રહી ગયી હોય કે કોઈ એરર આવતી હોય તો તેને જોઈ શકાય અને સુધારી શકાય
8. LSAFEHOUSE EXPLORER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર તમારી USB પેન ડ્રાઈવ ના ડેટા ને encrypt કરી આપે છે જેથી જો એ ખોવાય પણ જાય તો કોઈ તેમાની ફાઈલો કે ડેટા ને ઓપન ના કરી શકે.9. SIZER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર તમારા ઓપન કરેલા કોઈપણ વિન્ડો ને તેની નક્કી કરેલી size પ્રમાણે resize કરી આપે છે. આ સોફ્ટવેરનો તમે જયારે સ્ક્રીન કેપ્ચર કરવું હોય અથવા સ્ક્રીનકાસ્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે ખુબજ કામમાં આવે છે.10. DROPIT: 

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર એક એડવાન્સ ફાઈલ સોર્ટીંગ યુટીલીટી છે. આ સોફ્ટવેર ઓટોમેટીક ફાઈલોને તેના extension, date, કે બીજા વિકલ્પ થી એક ફોલ્ડર માંથી તેને લાગુ પડતા ફોલ્ડર માં કોપી કે મુવ કરી આપે છે. જો એ સોંગ હોય તો તમે તેને artists કે album ના નામ થી પણ sort કરી શકો છો.
11. RBTRAY: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

ઘણી વખત જો તમારે એવું જોઈતું હોય કે કોઈ વિન્ડો ને minimize કરવાને બદલે hide કરવું હોય ત્યારે આ સોફ્ટવેર ઘણો ઉપયોગી થાય છે. minimize બટન પર ક્લિક કરવાથી મીનીમાઇઝ થવાને બદલે ગાયબ થઇ જાય છે અને જો તમારે ખરેખર minimize કરવું હોય તો તમે રાઇટક્લિક કરીને minimize કરી શકો છો12. CLIPX: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
તમારે એક કરતા વધારે શબ્દો કોપી કરવા હોય તો? અથવા શું થાય જયારે તમે કઈ કોપી કર્યું અને તરત જ તેને પેસ્ટ કાર્ય વગર બીજું કઈ કોપી કર્યું? તે ઓવરરાઇટ થઇ જશે ને? આ સોફ્ટવેર થી તમે કોપી કરેલી વસ્તુ એટલે કે તમારા કલીપબોર્ડની હિસ્ટ્રી જોઈ શકો છો અને તેને યુઝ પણ કરી શકો છો.


13. DOUBLE KILLER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે ડુપ્લીકેટ ફાઈલો ને ડીલીટ કરી શકો છો પછી તે ડોક્યુમેન્ટ હોય, સોંગ હોય કે ફોટા હોય આ સોફ્ટવેર તમને તેની બીજી કોપી ક્યાય પડી હશે તો તરત જ તેને સર્ચ કરી અને ડીલીટ કરી આપશે


14. SHELLEXVIEW: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

જયારે તમે કોઈ નવો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો ત્યારે contextual menu એટલે કે જયારે તમે માઉસ નું રાઇટ ક્લિક કરો છો ત્યારે જે મેનુ ખુલે છે તેમાં નવા સોફ્ટવેર ની એન્ટ્રી થઇ જાય છે, આ એન્ટ્રી ઘણી વખત નથી જોઈતી હોતી છતાં એ ત્યાં ગોઠવાઈ જાય છે. તો આ મેનુ માં ફેરફાર કરવા માટે આ સોફ્ટવેર ઘણો ઉપયોગી છે.


15. EVERYTHING: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

windows મા સર્ચ કરવા માટે desktop search નામનું સોફ્ટવેર આવે છે પરંતુ આ સોફ્ટવેર તેનાથી પણ એક ડગલું આગળ છે કારણકે આમાં જે તે સર્ચ કરેલ ફાઈલ કે ફોલ્ડર નો પથ પણ બતાવે છે અને તે ટેમ્પરરી ફાઈલ નો પથ પણ બતાવે છે અને તેને પણ સર્ચ કરી આપે છે. અને તમે સર્ચ કરવા માટે રેગ્યુલર એક્ષ્પ્રેશન એટકે લે * વગેરે પણ વાપરી શકો છો.


16. ALWAYS ON TOP:

ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ નાના એવા સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે કોઈ પણ વિન્ડો ને ટોપ પર રાખી શકો છો જેમ કે તમે કોઈ ઈમેઈલ લખતા હો અથવા એક્સેલ માં કામ કરતા હો અને બેકગ્રાઉન્ડમાં વીડિઓ કે સોંગ ચલાવવા માંગતા હો ત્યારે આ યુટીલીટી ઘણી ઉપયોગી છે.


17. CCLEANER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર recycle bin, temporary Internet files, log files, memory dumps અને બીજી stubborn files ને ડીલીટ કરી અને તમારા કોમ્પ્યુટર ને ક્લીન કરવામાં ઘણી મદદ કરે છે અને આનાથી કોમ્યુટર ની સ્પીડ પણ સારી રહે છે અને જળવાઈ રહે છે.


18. WAVEPAD AUDIO EDITING SOFTWARE: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે ઓડીઓ ફાઈલ ને કાપી શકો છો અથવા બે કે વધારે ઓડીઓ ફાઈલને જોડી શકો છો અથવા વધારે ફાઈલોનું mix કરી શકો છો.19. SCREENRECORDER: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો


જયારે તમે તમારી સ્ક્રીન પર કોઈ કામ કરતા હો અને તેને રેકોર્ડ કરીને વિડીઓ બનવા ઇચ્છતા હો ત્યારે આ સોફ્ટવેર ઉપયોગી છે. બસ તમારે એ સોફ્ટવેર ને જણાવવાનું છે કે તમારે આખી સ્ક્રીન ને અથવા વિન્ડો ને રેકોર્ડ કરવાની છે અને રેકોર્ડ બટન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને જયારે કામ પૂરું થઇ જાય ત્યારે સ્ટોપ કરી દેવાનું અને તમારો વીડિઓ તૈયાર


20. XILISOFT MULTIPLE DESKTOPS: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર થી તમે ઘણા બધા virtual desktop બનાવી શકો છો. જયારે તમે ડેસ્કટોપ પર ઘણા બધા વિન્ડો ઓપન કાર્ય હોય ત્યારે તેને જુદા જુદા ડેસ્કટોપ પર સેટ કરી અને પછી ડેસ્કટોપ ને જ ટેબ કરવા રહે તેવું સેટ કરી શકાય છે. અને ખાસ કરીને કોઈ વિન્ડો બધાને બતાવી ના શકાય તેમ હોય ત્યારે આ સોફ્ટવેર ઘણો કામ માં આવે છે. કારણકે અમુક વિન્ડો બીજા જ ડેસ્કટોપ પર હોય અને કરંત ડેસ્કટોપ પર બીજા જ વિન્ડો ઓપન થયેલ હોય છે. આટલું જ નહિ ડેસ્કટોપ બદલતી વખતે તમે પાસવર્ડ પણ સેટ કરી શકો છો.


21. SOLUTO: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર તમારા કોમ્પ્યુટરના અને જરૂરી ન હોય તેવા અને ઘણી વાર લગાડે તેવા સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામ ની ડિસેબલ કરી અને તમારા કોમ્પ્યુટર ની સ્ટાર્ટઅપ ની સ્પીડ વધારી આપે છે.


23. SYNCTOY: 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

આ સોફ્ટવેર ઘણો ઉપયોગી છે, આની મદદથી તમે બે ફોલ્ડર ને સીંક કરાવી શકો છો એટલે કે એક ફોલ્ડર માં જે છે તે બીજા ફોલ્ડર માં આવી જાય એક માંથી કઈ દીતીત થયું હોય અથવા નવી ફાઈલ આવી હોય તો તે બીજા માં પણ ઓટોમેટીક આવી જાય. 


screenr.com – તમારી સ્ક્રીનનો વીડિઓ કેપ્ચર કરીને સીધો જ 

યુટ્યુબ પર અપલોડ કરી આપે છે.    
 thumbalizr.com – કોઈ પણ વેબપેજના સ્ક્રીનશોટ કેપ્ચર કરવા માટે.    
 goo.gl – લાંબી URL ને નાની બનાવવા માટે અને URL એન QR Codes માં કન્વર્ટ કરવા માટે.     

unfurlr.come – કન્વર્ટ કરાયેલી નાની URL પાછળ કઈ URL છે તે જાણવા માટે.     
qClock – કોઈપણ સીટી નો ગૂગલ મેપ થી લોકલ સમય જાણવા માટે.    
copypastecharacter.com – સ્પેસીઅલ એટલે કે તમારા કીબોર્ડ માં નથી તેવા કેરેક્ટર ને કોપી કરવા માટે.    

 postpost.com – ટ્વીટર માટે નું વધારે સારું સર્ચ એન્જીન.     
lovelycharts.com – ફ્લોચાર્ટ, નેટવર્ક ડાયાગ્રામ, સાઈટમેપ વગેરે બનાવવા માટે. 
iconfinder.com – બધી જ સાઈઝના આઈકોન માટે ની બેસ્ટ વેબસાઈટ.     
office.com – ઓફીસ ડોક્યુમેન્ટ માટે ટેમ્પલેટ, કલીપઆર્ટ, ઈમેજીસ વગેરે ડાઉનલોડ કરવા માટે.    
 followupthen.com – ઈમેઈલ રીમાઈન્ડર માટેનો સૌથી સરળ રસ્તો.    
 jotti.org – કોઈપણ શકમંદ ફાઈલ કે ઈમેઈલ અટેચમેન્ટ નું વાઇરસ સ્કેન કરાવો.    
 wolframalpha.com – સર્ચ કાર્ય વગર સીધા જ જવાબ મેળવો.    
 printwhatyoulike.com – ક્લટર વગર વેબપેજ પ્રિન્ટ કરો.    
 joliprint.com – ન્યુઝલેટરની જેમ કોઈપણ આર્ટીકલ કે બ્લોગ કન્ટેન્ટ ને રિફોર્મ કરો.    
 search4rss.com – RSS ફીડ્સ માટેનું સર્ચ એન્જીન.     
e.ggtimer.com – ડેઈલી યુઝ માટેનું સિમ્પલ ઓનલાઈન ટાઈમર.     
coralcdn.org – વેબસાઈટ જો કોઈ વેબસાઈટ હેવી ટ્રાફિક થી ડાઉન થઇ ગઈ હોય(જેમ કે બોર્ડ ના રીઝલ્ટ સમયે અથવા ટ્રેન માં તત્કાલ ટીકીટ બુક કરાવવા સમયે) તો કોરલસીડીએન થી એક્સેસ કરો.    
 random.org – રેન્ડમ નંબર મેળવવા, સિક્કો ઉછાળવા વગેરે જેવું ઘણું બધું.    
 pdfescape.com – તમારા વેબ બ્રાઉઝર થી જ પીડીએફ ને ઓનલાઈન એડિટ કરવા માટે.    
 viewer.zoho.com – પીડીએફ કે પ્રેઝન્ટેશન ને વેબ બ્રાઉઝર માં પ્રિવ્યુ કરવા માટે.     
tubemogul.com – એક જ ક્લિક થી યુટ્યુબ અને બીજી ઘણી વિડીઓ સાઈટ પર વિડીઓ અપલોડ કરવા માટે.     workinprogress.ca/online-speech-recognition-dictation & ispeech.org – બ્રાઉઝર માં ઓનલાઈન વોઈસ રેકગ્નીશન માટે.    
 scr.im – સ્પામ ની ચિંતા કાર્ય વગર તમારું ઈમેઈલ અડ્રેસ અહીંથી શેર કરો.    
 spypig.com – હવે થી તમારા ઈમેઈલ ની રીડ રીસીપ્ટ મેળવો, એટલે કે જેને ઈમેઈલ મોકલ્યો છે તેમણે ઈમેઈલ વાંચ્યો છે તેનું કન્ફર્મેશન.     
sizeasy.com – કોઈ પણ પ્રોડક્ટની સાઈઝ કમ્પેર(સરખામણી) અને વિઝ્યુલાઈઝ(કલ્પના) કરો.   
  myfonts.com/WhatTheFont – કોઈ પણ ઈમેજમાં રહેલા ફોન્ટ
નું નામ મેળવો.    
 google.com/webfonts – ઓપન સોર્સ ફોન્ટ નું સારું એવું કલેક્શન.    
 regex.info – ફોટા માં રહેલા હિડન એટલેકે છુપાયેલા ડેટા ને મેળવવા માટે.    
 livestream.com – તમારી કોઈપણ લાઇવ ઇવેન્ટને અથવા ડેસ્કટોપ સ્ક્રીનનો વીડિઓ આ વેબસાઈટ માં બ્રોડકાસ્ટ કરી શકો છો.    
 iwantmyname.com – બધા TLD માં તમને તમારું ડોમેન સર્ચ કરવામાં મદદ કરે છે.     
homestyler.com – શરૂઆતથી જ તમારા હોમ ઇન 3d ને નવું રૂપ આપો.     
join.me – તમારી સ્ક્રીનને ઓનલાઈન શેર કરો.     
onlineocr.net – સ્કેન કરેલી પીડીએફમાંથી ટેક્ષ્ટ મેળવો.     
flightstats.com – ફ્લાઈટ નું સ્ટેટસ જોવા માટે.     
wetransfer.com – મોટી ફાઈલ ને શેર કરવા માટે.    
 http://www.gutenberg.org/ – ફ્રી કીન્ડલ બુક ડાઉનલોડ કરવા માટે.     
polishmywriting.com – સ્પેલિંગ કે ગ્રામર ની એરર ચેક કરવા માટે.     
marker.to – શેર કરવાના હેતુ થી કોઈપણ વેબપેજ ના મહત્વના ભાગને હાઈલાઈટ કરવા માટે.     
typewith.me – એક કરતા વધારે લોકોને એક જ ડોક્યુમેન્ટ પર ઓનલાઈન કામ કરવા માટે.    
 whichdateworks.com – કોઈ ઇવેન્ટ નું પ્લાનિંગ કરો છો? બધાને અનુકુળ હોય તેવી તારીખ નક્કી કરવા માટે.     everytimezone.com – વર્લ્ડ ટાઇમ ઝોન નો સરળ વ્યુ.     
gtmetrix.com – તમારી સાઈટ કે બ્લોગ નું પરફોર્મન્સ ઓનલાઈન ચેક કરવા માટે.     
noteflight.com – મ્યુઝીક શીટ એટલે કે મ્યુઝીક ને લખવાની ભાષા ઓનલાઈન લખવા માટે.    
 imo.im – એક જ જગ્યાએથી સ્કાઇપ, ફેસબુક, ગૂગલ ટોક વગેરે ના ફ્રેન્ડસ સાથે ચેટ કરવા માટે.   
  translate.google.com – વેબસાઈટ, પીડીએફ, કે ડોક્યુમેન્ટ્સ નું ભાષાંતર કરવા માટે.    
 kleki.com – ઘણી બધી જાતના બ્રશ વાપરીએન પેઈન્ટ કરવા માટે.     
similarsites.com – તમને જે સાઈટ ગમતી હોય તેના જેવી બીજી સાઈટ નું લીસ્ટ મેળવવા માટે.     
wordle.net – લાંબા લખાણને ટેગ કલાઉડ માં ફેરવવા માટે.    
 bubbl.us – તમારા આઈડિયા કે મગજ પરના નકશા ને બ્રાઉઝર માં ઉતારો.    
 kuler.adobe.com – કલર વિશેનો આઈડિયા મેળવો અને ફોટોમાંથી કલર અલગ પણ તારવી શકો છો.   
  liveshare.com – આલ્બમમાંથી કોઈ એક ફોટોને શેર કરવા માટે.    
 lmgtfy.com – જયારે તમારા ફ્રેન્ડસ ગૂગલ વાપરવા માટે પણ આળસ કરતા હોય ત્યારે…..     
midomi.com – જયારે તમારે કોઈ સોંગ સર્ચ કરવું હોય ત્યારે…     
bing.com/images – પરફેક્ટ સાઈઝના મોબાઈલ વોલપેપર માટે.     
faxzero.com – ઓનલાઈન ફરી ફેક્ષ મોકલવા માટે.    
 feedmyinbox.com – RSS ફીડ્સ ને ઈમેઈલ માં મેળવવા માટે.     
ge.tt – કોઈને જલ્દીથી કોઈ ફાઈલ મોકલવા માટે, અને ફાઈલ મેળવનાર વ્યક્તિ ફાઈલ ને ડાઉનલોડ કરતા પહેલા પ્રિવ્યુ પણ કરી શકે છે.     
pipebytes.com – ગમે તેટલી મોટી ફાઈલને થર્ડ પાર્ટી સર્વર વગર ટ્રાન્સફર કરવા માટે.    
 tinychat.com – સેકંડમાં પ્રાઇવેટ ચેટ રૂમ બનાવવા માટે.    
 privnote.com – એવી ટેક્ષ્ટ નોટ બનાવો કે જે વંચાઈ ગયા પછી જાતે જ ડીલીટ થઇ જાય.     
boxoh.com – ગૂગલ મેપ પર કોઈપણ શિપમેન્ટ નું સ્ટેટસ ટ્રેક કરવા માટે.     
chipin.com – જયારે તમારે ઓનલાઈન કોઈ ઇવેન્ટ અથવા કારણ માટે ફંડ ભેગું કરવાની જરૂર હોય ત્યારે.     downforeveryoneorjustme.com – તમારી ફેવરીટ વેબસાઈટ ઓફલાઈન છે કે નહિ તે ચેક કરવા માટે.   
  ewhois.com – કોઈ વ્યક્તિની બેજી વેબસાઈટ છે કે નહિ તે જોવા માટે.    
 whoishostingthis.com – કોઈપણ વેબસાઈટ ક્યાં હોસ્ટ થઇ છે તે જાણવા માટે.    
 google.com/history – ગૂગલ માં કઈક સર્ચ કર્યું હતું પણ હવે યાદ નથી? તો આ ચેક કરો…     
 aviary.com/myna – ઓનલાઈન ઓડીઓ એડિટર, રિમિક્ષ કે રેકોર્ડ કરવા માટે..     
disposablewebpage.com – ટેમ્પરરી વેબપેજ બનાવવા માટે કે જે કામ પૂરું થતા જાતે જ ડીલીટ થઇ જાય.    
 urbandictionary.com – અશિષ્ટ કે અનૌપચારિક શબ્દો ની વ્યાખ્યા જોવા માટે..     
seatguru.com – તમારી ફ્લાઈટ ની સીટ બુક કરાવતા પહેલા આ વેબસાઈટ ને કન્સલ્ટ કરો.    
 sxc.hu – ફ્રી સ્ટોક ઈમેજીસ ડાઉનલોડ કરવા માટે..    
 zoom.it – હાઈ રીઝોલ્યુશન વળી ઈમેજ ને તમારા બ્રાઉઝરમાં જ સ્ક્રોલ કાર્ય વગર જ જોવા માટે.    
 scribblemaps.com – કસ્ટમ ગૂગલ મેપ સરળતાથી બનાવવા માટે.     
alertful.com – મહત્વની ઇવેન્ટ માટે ઈમેઈલ રીમાઇન્ડર મુકવા માટે.   
 picmonkey.com – વધારે સાટું ઈમેજ એડિટર.     
formspring.me – પર્સનલ પ્રશ્નો ના સવાલ જવાબ માટે..    
 sumopaint.com – લેયર બેઝ્ડ ઓનલાઈન ઈમેજ એડિટર.     
snopes.com – તમને જયારે ઈમેઈલ મારફતે કોઈ ઓફર થઇ હોય તો એ ફ્રોડ કે સ્કેમ તો નથી ને તે ચેક કરવા માટે..     
typingweb.com – ટાઇપ પ્રેક્ટીસ માટે..     
mailvu.com – તમારા વેબ કેમ થી વિડીઓ ઈમેઈલ મોકલવા માટે..     
timerime.com – ઓડીઓ, વિડીઓ, કે ઈમેજ થી ટાઇમલાઈન બનાવવા માટે.     
stupeflix.com – તમારા ફોટા, ઓડીઓ અને વિડીઓ કલીપનું મુવી બનાવો.     
safeweb.norton.com – કોઈપણ વેબસાઈટ ની વિશ્વસનીયતા એટલેકે તે કેટલી સેફ છે તે ચકાસો.    
 teuxdeux.com – સુંદર કેલેન્ડર જેવી ટુ-ડુ એપ્લીકેશન બનાવો.     
deadurl.com – જયારે તમારી બુકમાર્ક કરેલા વેબપેજ ડીલીટ થઈજાય ત્યારે તમને આની જરૂર પડશે.    
 minutes.io – મીટીંગમાં મહત્વની નોટ્સ કેપ્ચર કરવા માટે.    
 youtube.com/leanback – યુટ્યુબની ચેનલ ટીવી મોડ માં જોવા માટે.     
youtube.com/disco – તમારા ફેવરીટ આર્ટીસ્ટ ના વિડીઓ નું પ્લેલીસ્ટ બનાવવા માટે.    
 talltweets.com – ૧૪૦ કરવા વધારે અક્ષરની ટ્વીટ મોકલવા માટે…    
 pancake.io – તમારા ડ્રોપબોક્ષ એકાઉંટ થી ફ્રી અને સરળ વેબસાઈટ બનાવો.    
 builtwith.com – કોઈપણ વેબસાઈટમાં કઈ ટેકનોલોજી વાપરી છે તે જાણવા માટે.    
 woorank.com – SEO ના હેતુ થી કોઈ પણ વેબસાઈટનું રીસર્ચ કરવા માટે.     
mixlr.com – ઓનલાઈન ઓડીઓ બ્રોડકાસ્ટ કરવા માટે.    
 radbox.me – ઓનલાઈન વિડીઓને બુકમાર્ક કરી અને પછીથી જોવા માટે.     
tagmydoc.com – તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને પ્રેઝન્ટેશન માં QR કોડ મુકવા માટે.    
 notes.io – વેબ બ્રાઉઝરમાં ટેક્ષ્ટ નોટ મુકવાનો સૌથી આસાન રસ્તો.    
 sendanonymousemail.net – નાનામો ઈમેઈલ મોકલવા માટે.     
fiverr.com – ૫$ માં લોકો પાસેથી નાના ના
ના કામ કરાવવા માટે.     
otixo.com – ડ્રોપબોક્ષ, ગૂગલ ડોક્સ વગેરે પર રહેલી તમારી ઓનલાઈન ફાઈલોને સરળતાથી મેનેજ કરવા માટે. 
 ifttt.com – તમારા દરેક ઓનલાઈન એકાઉંટ ની વચ્ચે કનેક્શન કરવા માટે.    
 xuix.com – દસ લાખ કરતા પણ વધારે સોફ્ટવેર


2 comments:

 1. Nice information, thank you for sharing it. Termites Control Service Mumbai

  ReplyDelete
 2. A Pioneer Institute owned by industry professionals to impart vibrant, innovative and global education in the field of Hospitality to bridge the gap of 40 lakh job vacancies in the Hospitality sector. The Institute is contributing to the creation of knowledge and offer quality program to equip students with skills to face the global market concerted effort by dedicated faculties, providing best learning environment in fulfilling the ambition to become a Leading Institute in India.

  cha
  cha jaipur
  hotel management college in jaipur
  management of hospitality administration jaipur
  cha management jaipur
  Hotel management in jaipur
  Best hotel management college in jaipur
  College of Hospitality Administration, Jaipur
  Top 10 hotel management in jaipur
  Hotel management collegein Rajasthan
  College of Hospitality Administration
  premier hotel management institute in india

  ReplyDelete