બી. એડ. અભ્યાસક્રમ

10 comments:

 1. Nice blog sir
  try to cover ppt of each topic of core cores
  Mihir Trivedi

  ReplyDelete
 2. Very useful blog sir.please upload sem2 english method..thanks

  ReplyDelete
 3. Sir, can you please make available old BEd entrance exam papers of sau. Uni.
  Thanks

  ReplyDelete
 4. Full form of CC1 and ECS

  ReplyDelete
 5. B.ed ma sem1 ma Gujarati medium ma gratution puru karel Hoy ane English main subject Hoy to b.ed ma kya subjects choose karvana Hoy che?

  ReplyDelete
 6. Sir, I need B.ed sem 1 syllabus in English for CC 1, CC2, acciacco and B.O.

  ReplyDelete
 7. Syllabus for English medium B.ed sem1

  ReplyDelete
 8. Sir , I need syllabus for computer method sem 1...........

  ReplyDelete
 9. Sir, please Accounts pedadogy English Material

  ReplyDelete
 10. Sir history geography content unit Kya Kya che semester 3

  ReplyDelete